Co jest sprawdzane w trakcie przeglądu rejestracyjnego pojazdu?

Obowiązujące przepisy wymagają, by pojazdy przechodziły szczegółowe badania, mające zweryfikować prawidłowe działanie głównych podzespołów, a także określić czy auto spełnia wymogi związane z ochroną środowiska. Właściciele aut muszą się więc regularnie pojawiać na stacji kontroli pojazdów, by móc otrzymać potwierdzenie pozytywnego wyniku badania. Przekonajmy się, jaka jest częstotliwość poddawania się tej procedurze i sprawdźmy, na jakie elementy diagności zwracają uwagę.

Dlaczego badanie techniczne jest ważne?

Pozytywne przejście kontroli technicznej samochodu jest potwierdzane odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym oraz wpisem w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jazda bez ważnego badania oznacza mandat i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego oraz obowiązek badania w ciągu 7 dni, a jeżeli pojazd zagraża bezpieczeństwu, także konieczność jego odholowania. Warto pamiętać, że przejście procedury kontroli technicznej jest również warunkiem wypłacenia odszkodowania z polisy od odpowiedzialności cywilnej – w takiej sytuacji to na kierującym będzie spoczywała konieczność pokrycia kosztów spowodowanej kolizji lub wypadku. W przypadku aut starczych niż 5-letnie badania muszą być prowadzone co roku. Auta nowe należy poddać kontroli technicznej po 3 latach od momentu pierwszej rejestracji, a 3-letnie po kolejnych dwóch latach. Jeżeli w aucie zamontowano instalację LPG, podlega ona dodatkowemu sprawdzeniu. Najszerszy zakres badań obejmujący zarówno samochody osobowe, jak i ciężarówki oraz autobusy oferują okręgowe stacje kontroli pojazdów, dysponujące odpowiednim zapleczem technicznym.

Co sprawdza się podczas badań?

Badanie techniczne obejmuje sprawdzenie wszystkich podzespołów i układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także dokładną identyfikację pojazdu na podstawie numeru VIN. Kontrolowana jest czystość spalin, które muszą spełniać obowiązujące normy. Weryfikacja prowadzona w stacji kontroli pojazdu obejmuje m.in. oświetlenie zewnętrzne, ogumienie, układ hamulcowy i zawieszenie, a także szczelność układu wydechowego i wyposażenie auta. Diagnosta sprawdza, czy nie dochodzi do wycieków płynów eksploatacyjnych oraz nie pojawia się korozja naruszająca strukturę pojazdu.

unia europejska